Update 28 september 2022 Zwangerschap en boostervaccinatie COVID-19/English below.

Deze tekst komt via de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen komen in aanmerking voor deze herhaalprik. De groepen die het eerste voor deze herhaalprik in
aanmerking komen zijn onder meer de risicogroepen voor de griepvaccinatie. Hier vallen sinds een jaar ook zwangere vrouwen onder. Hoewel de ziekte onder zwangere vrouwen met de huidige COVID-19-varianten lijkt mee te vallen, is het ook in het algemeen
belang nuttig zich te laten revaccineren. De multidisciplinaire Werkgroep ‘COVID-19 en zwangerschap’, adviseert u dan ook om uw zwangere patiënten/cliënten opmerkzaam te maken op de mogelijkheid van het krijgen van een herhaalprik. De zwangere vrouw kan
daartoe vanaf 4 oktober a.s. zelf een afspraak maken. Het mRNA-vaccin dat nu wordt toegediend, kan veilig tijdens de hele zwangerschap worden toegediend. Gezien het feit dat de werkzaamheid tijdens de zwangerschap vooral in de tweede helft van belang is, adviseert de werkgroep de herhaalprik om praktische redenen te laten toedienen na de 16ezwangerschapsweek

We zullen dus op 4 oktober onze zwangeren de landelijke brief toesturen. Groetjes, Anne, Connie en Sabine.


Update September 28, 2022 Pregnancy and booster vaccination COVID-19

This text comes from the KNOV (Royal Dutch Organization of Midwives) The booster vaccination campaign (repeat shot) for COVID-19 will soon start. Only people who have already received the basic series of the COVID-19 vaccination are eligible for this repeat shot. The groups that entered first for this repeat injection eligible include the risk groups for the flu vaccination. This includes pregnant women for a year now. Although the disease appears to be not too bad among pregnant women with the current COVID-19 variants, it is also in general importance of getting revaccinated. The multidisciplinary Working Group ‘COVID-19 and pregnancy’ therefore advises you to make your pregnant patients/clients aware of the possibility of getting a repeat shot. The pregnant woman can make an appointment yourself from 4 October. The mRNA vaccine being administered now can be safely administered throughout pregnancy. Given that the efficacy during pregnancy is especially important in the second half, the working group recommends that the repeat shot be administered after the 16th week of pregnancy for practical reasons.

We will therefore send our pregnant women the national letter on 4 October. Regards, Anne, Connie and Sabine.

 

Update juli 2022

Op dit moment gelden er geen specifieke maatregelen bij ons in de praktijk. Uiteraard vragen we je jezelf te testen bij klachten van corona zodat we elkaar helpen het niet verder te verspreiden onder onze zwangeren en kraamgezinnen.

At the moment there are no specific measures in our practise. Of course we ask you to test yourself in case of complaints so we help each other not to spread it further among our pregnant women and maternity families.

 

Update Corona 20-02-22

Er zijn al corona versoepelingen doorgevoerd, op dit moment is voor contactberoepen nog een mondkapje verplicht dus wij dragen deze nog.

 

Update Corona 19-12-21

 

Update 03-12-2021

Nieuwe keuzehulp wel of niet vaccineren

Pregnant, should you get a covid vaccine?

Hamile misiniz? Koronavirüs aşısı yaptırmalı mısınız?

هل يجب الحصول على لقاح كوفيد؟

Jesteś w ciąży? Czy powinnaś zaszczepić się przeciwko COVID?

 

 

Update sept 2021

Vanaf 22 april is het advies aan zwangeren om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 wanneer zij volgens het landelijke vaccinatieschema hiervoor aan de beurt zijn. Lees er meer over in onderstaande links:

Keuzehulp vaccineren op de verloskundige.nl

Veelgestelde vragen over corona vaccinatie in de zwangerschap

Informatiekaart zwangeren: wel of niet vaccineren

https://www.degynaecoloog.nl/onderwerpen/coronavirus-en-zwanger/

 

 

Update 14-12-20

Vandaag zijn er landelijk nieuwe maatregelen gekomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Lees wat dit voor de komende weken voor onze zorgverlening betekent in onze brief: Update COVID-19 14-12-20 NL

Today the government communicated a lockdown to prevent the spread of COVID-19. In this letter you can find an overview of the measures we have taken: Update COVID-19 14-12-20 ENG

 

Update Coronavirus 04-10-20

We werken op de praktijk met een mondkapje en vragen je er ook eentje te dragen tijdens het spreekuur: Update Corona 04-10-20 NL

We are now working with a face mask at our practice and kindly ask you to wear one as well:  Update Corona 04-10-20 ENG

 

Update Corona 15-06-20

Naar aanleiding van de landelijke versoepelingen zijn er ook regionaal weer wijzigingen: Update Corona 15-06-20 NL

Read the changes in midwifery care: Update Corona 15-06-20 ENG

 

Update Corona 10-05-2020

Er zijn opnieuw wijzigingen in het regionale beleid, zie onze brief: Update Corona 10-05-20 NL

Read our letter with the changes in midwifery care: Update Corona 10-05-20 ENG

 

Update Corona 28-04-2020

Lees onze brief met wijzigingen die vanaf vandaag ingaan: Update Corona 28-04-20 NL

Read our letter with the changes in midwifery care: Update Corona 28-04-20 ENG

 

Corona/COVID 19 English version/ Polski/Arabic عرب

Informatiebrief maatregelen Coronavirus

Veelgestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

information Coronavirus clients Lichtstad Verloskundigen

Informatiebrief_clienten_Coronavirus_Polski

Informatiebrief_clienten_Corona_Arabischعربي