Onze praktijk is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de beroepsorganisatie van en voor verloskundigen.

Heb je klachten over de verloskundige hulp die je krijgt of de manier waarop de verloskundige met je omgaat? Probeer er dan eerst met ons over te praten. Onze intentie is om goede verloskundige zorg te leveren dus als dat niet het geval is horen we het graag en kijken we wat we daaraan kunnen doen. Je kunt de dienstdoende verloskundige bellen op 06-21531010.

Lukt het niet om met elkaar in gesprek te komen of lost dat jouw probleem niet op, dan kun je je klacht voorleggen aan de CBKZ. Dit bureau helpt je om duidelijk te krijgen waarover je ontevreden bent en welke vervolgstappen er mogelijk zijn.