Verloskundigen, ook de klinisch verloskundigen die in ziekenhuizen werken, zijn getraind om zwangerschap en bevalling niet onnodig in de medische sfeer terecht te laten komen. In landen waar bevallingen standaard in het ziekenhuis plaatsvinden, onder begeleiding van een gynaecoloog, is het aantal ingeleide bevallingen, vacuümextracties en tangverlossingen hoger. Dit soort ingrepen zijn voor moeder en kind extra belastend.

 

Gynaecologen en verloskundigen werken in Nederland actief samen zodat er in geval van complicaties specialistische zorg in een ziekenhuis kan worden geboden. Wij zijn als praktijk actief in de Verloskundigen SamenwerkingsVerbanden met alle drie de ziekenhuizen in de omgeving van Eindhoven.

 

Het Nederlandse systeem kent een aantal voordelen:

  • Vrouwen kunnen, als er geen risico’s zijn, zelf kiezen waar ze willen bevallen: thuis of in het ziekenhuis. De verloskundige doet hierbij de risicoselectie.
  • Zwangerschap en bevalling worden zoveel mogelijk benaderd als normale gebeurtenissen.
  • De tweedelijnszorg wordt alleen gebruikt als dat nodig is.

In Nederland kan een vrouw op verschillende plaatsen bevallen:

 

  • Thuis; dit kan als het om een normale bevalling gaat.
  • Poliklinisch in het ziekenhuis (direct na de bevalling weer naar huis).
  • Intern in het ziekenhuis (de vrouw blijft op medische indicatie meer dan 24 uur in het ziekenhuis)

 

Beval je thuis of poliklinisch, dan begeleiden wij je.

 

Deze informatie komt van de website van www.deverloskundige.nl. Daar vind je nog veel meer interessante informatie.