In welke situatie kan ik mijn kind erkennen. U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische vader van uw kind bent. Dat wil zeggen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van uw kind. Ook een ongetrouwde of ongeregistreerde duomoeder kan het kind van haar partner erkennen. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor.

 

Automatisch juridisch ouderschap verkrijgen. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader. Ook als u niet de biologische vader van het kind bent.

Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

 

Wat zijn de gevolgen als ik mijn kind erken

 

Om je kind te erkennen kun je een afspraak maken via de website van de gemeente Eindhoven.

 

Ouderlijk gezag aanvragen na erkenning. Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan krijgt u bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u niet meebeslissen over de opvoeding van uw kind. Ook kunt u dan niet optreden als zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

 

Aangifte

Aangifte doe je nadat de baby geboren is.

 

Je bent verplicht om binnen drie dagen na de geboortedag van jullie baby aangifte te doen. Dit doe je in de gemeente waar jullie baby geboren is. Is dit niet mogelijk door het weekend of een feestdag? Dan moet je dat op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag doen. Doe je te laat aangifte, dan riskeer je een boete.

 

Wanneer ben je bevoegd aangifte te doen

  • Als je de vader of moeder bent.
  • Als je bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een familielid of vriend. Let op: dit mag alleen als de ouders geen aangifte kunnen doen.
  • Een medebewoner van de woning waar het kind geboren is. Let op: dit mag alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was.

 

Waar

www.eindhoven.nl/producten/Geboorteaangifte.htm

 

www.veldhoven.nl/geboorteaangifte

 

https://www.geldrop-mierlo.nl/geboorteaangifte/

 

Soms is het mogelijk aangifte te doen in het ziekenhuis als de baby daar geboren is.

 

Welke documenten heb je nodig bij de geboorteaangifte

  • Geldig paspoort of identiteitskaart van jezelf. Of een rijbewijs, als je woont in de gemeente waar je aangifte doet.
  • Geldig paspoort of identiteitskaart van de moeder. Of een rijbewijs, als de moeder woont in de gemeente waar je aangifte doet.  

 

De volgende documenten zijn niet verplicht, maar kunnen handig zijn om mee te nemen:

  • Geboortebericht van het ziekenhuis of de verloskundige met daarin de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind.
  • Kopie van een erkenningsakte als het kind voor de geboorte is erkend.
  • Akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam het kind krijgt.

 

Meer informatie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-en-naamskeuze-kind

Lees meer over wat te regelen: rijksoverheid.nl/kindkrijgen

 

 

Verzekering

Meld je kind binnen vier maanden na de geboorte bij de verzekering van de moeder aan. Voor meer informatie: zorgverzekeringslijn.nl